August Brandqvist

Födelsedatum:1870-03-12
Dödsdatum:1940-12-05
Gravsatt:1940-12-15
Ort:Björstorp
Gravnummer:02 N 17
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats