Bengt Larsson

Födelsedatum:1923-03-06
Dödsdatum:2020-03-26
Gravsatt:2020-08-05
Ort:Skövde
Gravnummer:02 N 57
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats