Johan Engström

Födelsedatum:1868-05-13
Dödsdatum:1952-01-13
Gravsatt:1952-01-22
Ort:La. Björstorp
Gravnummer:02 N 1
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats