K Vilhelm Andersson

Födelsedatum:1865-10-21
Dödsdatum:1953-03-19
Gravsatt:1953-03-30
Ort:Kullamossen
Gravnummer:02 N 13
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats