Karin Ingeborg Engström

Födelsedatum:1907-05-31
Dödsdatum:1998-01-02
Gravsatt:1998-03-04
Ort:Skövde Församling
Gravnummer:02 N 1
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats