Aina Ingeborg Kristina Johansson

Födelsedatum:1916-04-28
Dödsdatum:1995-09-24
Gravsatt:1995-10-04
Ort:Lilla Lindåsen
Gravnummer:02 O 53
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats