Arne Folke William Göransson

Födelsedatum:1946-08-25
Dödsdatum:2000-04-06
Gravsatt:2000-06-30
Ort:Igelstorp Sventorp
Gravnummer:02 O 33
Ingen bild.Gravnummer: