Börje Karlsson

Födelsedatum:1950-07-14
Dödsdatum:2019-01-05
Gravsatt:2019-02-08
Ort:Skövde
Gravnummer:02 O 45
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats