Einar Lars Arthur Larsson

Födelsedatum:1920-03-17
Dödsdatum:2017-04-03
Gravsatt:2017-04-25
Ort:Tidaholm
Gravnummer:02 O 57
Ingen bild.Gravnummer: