Henrik Bertil Englund

Födelsedatum:1906-01-24
Dödsdatum:1992-03-01
Gravsatt:1992-03-13
Ort:På Förs. Skriven
Gravnummer:02 O 17
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats