Ingegärd Gustafsson

Födelsedatum:1917-06-04
Dödsdatum:2005-10-27
Gravsatt:2005-11-10
Ort:Götlunda
Gravnummer:02 O 37
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats