Ingegerd Carlsson

Födelsedatum:1949-07-09
Dödsdatum:2017-06-23
Gravsatt:2017-07-05
Ort:Skövde
Gravnummer:02 O 45
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats