Ingvar E Andersson

Födelsedatum:1921-04-02
Dödsdatum:1982-03-20
Gravsatt:1982-04-08
Ort:Kroppedammen
Gravnummer:02 O 21
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats