Kurt Gösta Reinhold Johansson

Födelsedatum:1937-07-11
Dödsdatum:2010-05-09
Gravsatt:2010-05-21
Ort:Skövde
Gravnummer:02 O 53
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats