A Oscar Andersson

Födelsedatum:1883-04-08
Dödsdatum:1977-03-24
Gravsatt:1977-04-02
Ort:Koppedammen
Gravnummer:02 O 21
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats