Erik Gustav Hans Johansson

Födelsedatum:1914-11-27
Dödsdatum:1995-04-24
Gravsatt:1995-08-24
Ort:Skövde Församling
Gravnummer:02 O 13
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats