Hans Detlef Jebens

Födelsedatum:1926-09-02
Dödsdatum:2011-04-09
Gravsatt:2011-04-21
Ort:Sventorp-Forsby
Gravnummer:02 O 49
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats