Leif Gösta Georg Gustafsson

Födelsedatum:1942-02-28
Dödsdatum:1987-05-17
Gravsatt:1987-05-22
Ort:Humlebron
Gravnummer:02 O 3
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats