Nils A Gabrielsson

Födelsedatum:1912-06-22
Dödsdatum:1982-07-18
Gravsatt:1982-07-26
Ort:Skattegården 1:17
Gravnummer:02 O 27
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats