Rolf Arne Valter Johansson

Födelsedatum:1949-12-21
Dödsdatum:2010-06-20
Gravsatt:2010-07-08
Ort:Skövde
Gravnummer:02 O 53
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats