Ulla Jebens

Födelsedatum:1931-04-10
Dödsdatum:2015-09-22
Gravsatt:2015-12-15
Ort:Skövde
Gravnummer:02 O 49
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats