V Gillbert Carlsson

Födelsedatum:1921-03-28
Dödsdatum:1979-06-13
Gravsatt:1979-06-21
Ort:Hälledal
Gravnummer:02 O 29
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats