Eda L Gustafsson

Födelsedatum:1901-12-24
Dödsdatum:1974-10-31
Gravsatt:1974-11-09
Ort:Kullamossen
Gravnummer:02 Q 36
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats