Elsa Larsson

Födelsedatum:1922-01-04
Dödsdatum:2010-05-29
Gravsatt:2010-06-18
Ort:Angered
Gravnummer:02 Q 51
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats