Bernhard Teodor Lundgren

Födelsedatum:1914-05-19
Dödsdatum:1996-12-24
Gravsatt:1997-05-09
Ort:Sundbyberg
Gravnummer:02 Q 29
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats