Ivar Henry Axelsson

Födelsedatum:1917-03-03
Dödsdatum:1995-07-21
Gravsatt:1995-09-01
Ort:Skövde Förs.
Gravnummer:02 Q 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats