J David Hedlund

Födelsedatum:1883-08-24
Dödsdatum:1955-01-19
Gravsatt:1955-01-29
Ort:St Kungsryd
Gravnummer:02 Q 39
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats