Sven Erik Jonsson

Födelsedatum:1922-04-18
Dödsdatum:1985-11-30
Gravsatt:1985-12-06
Ort:Ryttaremossen 1:1
Gravnummer:02 Q 46
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats