Tekla Maria Broberg

Födelsedatum:1885-09-23
Dödsdatum:1977-03-26
Gravsatt:1977-04-02
Gravnummer:02 Q 29
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats