Calr Gustav Johansson

Födelsedatum:1983-03-07
Dödsdatum:2005-10-02
Gravsatt:2005-11-04
Ort:Karlskoga
Område: H
Gravnummer:02 H 53
02 H   53