Einar Sigvard Karlsson

Födelsedatum:1921-08-10
Dödsdatum:1994-01-23
Gravsatt:1994-02-03
Ort:Fjället
Område: I
Gravnummer:02 I 37
02 I   37

Gravsatta inom samma gravplats