Rut Karlsson

Födelsedatum:1924-12-31
Dödsdatum:2019-06-25
Gravsatt:2019-08-13
Ort:Skövde
Område: I
Gravnummer:02 I 37
02 I   37

Gravsatta inom samma gravplats