Elna Adina Ingeborg Fransson

Födelsedatum:1899-07-30
Dödsdatum:1993-10-06
Gravsatt:1993-10-15
Ort:Frösve
Område: J
Gravnummer:02 J 7
02 J    7

Gravsatta inom samma gravplats