Gunnar Fransson

Födelsedatum:1925-07-16
Dödsdatum:2020-01-03
Gravsatt:2020-01-24
Ort:Skövde
Område: J
Gravnummer:02 J 15
02 J   15

Gravsatta inom samma gravplats