Hanna M Andersson

Födelsedatum:1893-05-14
Dödsdatum:1963-09-18
Gravsatt:1963-09-24
Ort:Marielund
Område: J
Gravnummer:02 J 59
02 J   59

Gravsatta inom samma gravplats