Märta Andersson

Födelsedatum:1905-05-13
Dödsdatum:2002-08-01
Gravsatt:2002-08-20
Ort:Skövde
Område: J
Gravnummer:02 J 3
02 J    3

Gravsatta inom samma gravplats