Nils J Carlén

Födelsedatum:1912-05-26
Dödsdatum:1975-06-02
Gravsatt:1975-06-09
Ort:Gottorp
Område: J
Gravnummer:02 J 9
02 J    9

Gravsatta inom samma gravplats