Svea Fransson

Födelsedatum:1926-01-06
Dödsdatum:2015-07-15
Gravsatt:2015-08-12
Område: J
Gravnummer:02 J 15
02 J   15

Gravsatta inom samma gravplats