Anders Johan Erik Johansson

Födelsedatum:1946-05-04
Dödsdatum:2016-04-18
Gravsatt:2016-10-11
Ort:Igelstorp
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats