Artur Ragnvald Eliasson

Födelsedatum:1932-10-28
Dödsdatum:2012-06-21
Gravsatt:2012-08-20
Ort:Igelstorp
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats