Edith Albina Gökstorp

Födelsedatum:1911-03-26
Dödsdatum:1998-04-24
Gravsatt:1998-06-16
Ort:Vretens Församling
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats