Erik Knut Karlsson

Födelsedatum:1925-01-15
Dödsdatum:2017-11-23
Gravsatt:2018-02-14
Ort:Sventorp
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats