Folke Gerhard Ingemar Andersson

Födelsedatum:1927-10-16
Dödsdatum:1999-08-02
Gravsatt:1999-08-23
Ort:Sventorp Kyrkbacken
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats