Gunborg Johansson

Födelsedatum:1929-08-09
Dödsdatum:2011-12-08
Gravsatt:2012-03-29
Ort:Skövde
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats