Gunnel Johansson

Födelsedatum:1956-03-02
Dödsdatum:2019-11-23
Gravsatt:2020-07-02
Ort:Skövde
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats