Ingrid Anna Maria Ehn

Födelsedatum:1919-05-16
Dödsdatum:2009-11-10
Gravsatt:2010-04-20
Ort:Norra Kyrketorp
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats