Jonas Axel Norén

Födelsedatum:1912-04-04
Dödsdatum:1999-07-27
Gravsatt:1999-09-08
Ort:Värsås
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats