Kent Åke Ture Hässelbäck

Födelsedatum:1948-01-05
Dödsdatum:2015-06-19
Gravsatt:2016-07-05
Ort:Värsås
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats