Kurt Agne Hedberg

Födelsedatum:1925-05-25
Dödsdatum:2001-07-09
Gravsatt:2001-08-21
Ort:Skövde
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats