Mats Edvard Carlsson

Födelsedatum:1933-10-23
Dödsdatum:2005-09-05
Gravsatt:2005-10-25
Ort:Sventorp-Forsby
Gravnummer:02 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats